ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2563 เพิ่มปริมาณโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

พฤหัส ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๖:๑๙
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต" ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" เพื่อรณรงค์ เชิญชวนลูกค้า ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ด้วยการเพิ่มจำนวนการบริจาคอีกคนละ 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในโอกาสนี้ธนาคารฯ ยังได้มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อใช้ในการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต สำหรับผู้ที่ไม่สามารถบริจาคโลหิต ยังสามารถเป็นผู้ให้ได้เช่นกัน โดยการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บโลหิต เช่น อุปกรณ์เจาะเก็บโลหิต ถุงบรรจุโลหิต และน้ำยาสำหรับตรวจหมู่โลหิตได้ภายในงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต ประจำปี 2563 เพิ่มปริมาณโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "นับเป็นเวลากว่า 20 ปีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต" โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วย เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองในคลัง และรณรงค์ให้ลูกค้า ประชาชน รวมถึงพนักงานของธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โลหิตที่ได้รับจากผู้บริจาคแต่ละท่าน 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต การบริจาคโลหิต ถือเป็นการให้โอกาสตัวเองได้ทำความดี มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการรักษาและกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นจำนวน 63.8 ล้านซีซี จากการจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่สาขาของธนาคาร หน่วยรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และจากการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งสามารถนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก"

ธนาคารฯ จะยังคงเดินหน้ารณรงค์และจัดหาปริมาณโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดต่อไป การบริจาคโลหิตนับเป็นการทำความดีที่ง่าย หากบริจาคต่อเนื่องทุก 3 เดือน จะทำให้ผู้บริจาคมีร่างกายแข็งแรง เม็ดเลือดแดงและไขกระดูกทำงานได้ดีอีกด้วย

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต ประจำปี 2563 เพิ่มปริมาณโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต ประจำปี 2563 เพิ่มปริมาณโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด