ภาพข่าว: บีซีพีจีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าฯ ตามโครงการ “งดให้ เพื่อให้”

จันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๐๕
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จากนายนิวัติ อดิเรก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าและผู้พิทักษ์ทะเล อาทิ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ โครงการเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เพื่อสร้างผู้พิทักษ์ป่ารุ่นใหม่ เป็นต้น ณ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล
ภาพข่าว: บีซีพีจีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าฯ ตามโครงการ งดให้ เพื่อให้

ทั้งนี้ การมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ "งดให้ เพื่อให้" ที่บีซีพีจีจัดทำขึ้น ผ่านแนวคิด งดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น นำเงินไปมอบให้กับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นผู้เสียสละ ดูแล รักษา และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ซึ่งบีซีพีจีได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิฯ ต่อเนื่องเป็นปีที 2 แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด