ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาแนวโน้มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมไทย

พุธ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๑:๔๐
ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาแนวโน้มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมไทย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จัดงานสัมมนาแนวโน้มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมไทยให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นายณัทธร กิจสำเร็จ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด นำโดย นายสุกิจ อุดมศิริกุล (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด