ไทยพาณิชย์จับมือศศินทร์ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ประชันไอเดียดิจิทัล ผ่านโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC)

พฤหัส ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๑:๕๗
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแข่งขันโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2020 โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้ทันสมัย และสอดคล้องกับธุรกิจของธนาคารในอนาคต เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผนธุรกิจโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโอกาสนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสิน โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมเงินรางวัล โดยมี นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่สองจากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่สามจากขวา) ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ ณ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ไทยพาณิชย์จับมือศศินทร์ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ประชันไอเดียดิจิทัล ผ่านโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC)

ทั้งนี้ โครงการ SCBFLC ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นการแข่งขันในระดับสากลสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการแข่งกว่า 2,850 คน จาก 150 มหาวิทยาลัยใน 40 ประเทศทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด