สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน

จันทร์ ๐๒ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๗
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน (กลาง) เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน โดยมี น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ที่ 7 จากขวา)ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับ
สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน

การจัดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตนเห็นความสำคัญในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มผลผลิตในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้สถานประกอบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

ภายในงานมีการจัดแสดงศักยภาพ 6 ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก และศูนย์ทันตกรรม พร้อมจัดเสวนาพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยคณะแพทย์ผู้ชำนาญการ โรงพยาบาล หัวเฉียว โดยมีตัวแทนสถานประกอบการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด