ภาพข่าว: “บีซีพีจี” จับมือ “ทีโอที” นำอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) มาบริหารจัดการพลังงานสะอาด

พุธ ๐๔ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๔
นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนา Internet of Energy ด้วยเทคโนโลยี 5G ระหว่าง
ภาพข่าว: บีซีพีจี จับมือ ทีโอที นำอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) มาบริหารจัดการพลังงานสะอาด

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ อาทิ Blockchain AI ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่าย 5G ณ ห้องประชุมใหญ่ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด