ภาพข่าว: วัตสัน จัดกิจกรรม “Watsons Green Ribbons” ระดมทุนจากการจำหน่ายวัตสันโบว์เขียว มอบเงินรายได้ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในประเทศไทย

พุธ ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๒
วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย นำโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ โดฟ จัดกิจกรรมจำหน่ายโบว์สีเขียว ภายใต้แคมเปญ “Watsons Green Ribbons” ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีในวันสตรีสากล พร้อมมอบเงินรายได้ ให้แก่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน) นำโดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจในประเทศไทย เมื่อวันก่อน
ภาพข่าว: วัตสัน จัดกิจกรรม Watsons Green Ribbons ระดมทุนจากการจำหน่ายวัตสันโบว์เขียว มอบเงินรายได้ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในประเทศไทย

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

คุณอาจองษ์ แย้มเอิบสิน ผู้จัดการแผนก Modern Trade Unilever Thai Tradingคุณไอดารา หวัง ผู้อำนวยการแผนก Modern Trade Unilever Thai Tradingคุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director วัตสัน ประเทศไทยคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการและกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด