ภาพข่าว: PLANET ร่วมสัมมนา Cyber Tech 2020: Challenging in IoT รู้ทันภัยไซเบอร์

ศุกร์ ๑๓ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๕๖
ภาพข่าว: PLANET ร่วมสัมมนา Cyber Tech 2020: Challenging in IoT รู้ทันภัยไซเบอร์
พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (กลาง) รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกันในงานสัมมนา “Cyber Tech 2020: Challenging in IoT" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ (IoT หรือ Internet of Things) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนรวมถึง ประชาชนทั่วไป ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด