WICE เผยผลประกอบการปี 62 รายได้ 2,230.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 61.97 ล้านบาท เติบโต 20.58% แจกข่าวดีปันผล 0.09 บาท กำหนดจ่าย 15 พ.ค. 63

ศุกร์ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๕๕
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE ) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยถึง ผลประกอบการปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 2,230.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,850.12 ล้านบาท จำนวน 380.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.58% และมีกำไรสุทธิ 61.97 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 96.19 ล้านบาท จำนวน 34.22 ล้านบาท หรือลดลง 35.58%
WICE เผยผลประกอบการปี 62 รายได้ 2,230.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 61.97 ล้านบาท เติบโต 20.58% แจกข่าวดีปันผล 0.09 บาท กำหนดจ่าย 15 พ.ค. 63

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อย WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ( WICE HK ) ได้รับงานขนส่งที่เซินเจิ้นในปริมาณที่มากขึ้น ประกอบกับงานในส่วนอื่น ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิของผลประกอบการทั้งปีลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผลประกอบการโดยรวมของบริษัทย่อย ETL ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพราะมีต้นทุนขนส่งค่อนข้างสูง และสินค้าเที่ยวขากลับยังมีปริมาณไม่สูงมากนัก ส่งผลให้ผลประกอบการของ WICE ลดลง

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 คิดเป็นจำนวนเงิน 58.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70.57% ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 13 มี.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่15 พ.ค. 2563 โดยเตรียมขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เม.ย. 2563

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ซึ่ง WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่ 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ด้วยการชำระเงินสด สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์

ขนาดรายการดังกล่าว คำนวณจากศักยภาพในการทำกำไรโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ของ WICE SG ณ สิ้นปี 2559 - 2561 ขนาดรายการของมูลค่าหุ้น คิดเป็นจำนวน 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG ในช่วงไตรมาส 2/2563

โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ WICE SG เข้ามาเสริมศักยภาพการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ 150 ล้านบาท รวมถึงกำไรที่จะเพิ่มขึ้นอีกตามผลประกอบการของ WICE SG

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญฯ ดังกล่าว จำนวน 70% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณ 50% ของมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญหรือประมาณ 145,318,327 บาท และด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของบริษัท

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2563 บริษัทวางแผนลดต้นทุนและเตรียมปรับแนวทางบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross - Border Transport Services) บริษัทเครือข่าย EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงขยายการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมเพิ่มปริมาณสินค้าเที่ยวขากลับให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถการทำกำไรให้เติบโตดีมากขึ้น

ขณะเดียวกันบริษัทวางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีของประเทศ หรืออุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงค์จากภาครัฐ อาทิ อุตสาหกรรมการบิน (Aerospace) และสินค้านำเข้าธุรกิจค้าปลีก (Retail Market) เนื่องจากบริษัทเห็นความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีปริมาณสูง จึงวางแนวทางเข้าไปรับงานขนส่ง เพื่อสร้างโอกาสใหม่และรายได้ให้กับธุรกิจ โดยล่าสุด บริษัทรับงานใหม่เกี่ยวกับการขนส่งนำเข้าสินค้าธุรกิจค้าปลีก และงานขนย้ายจากโรงไฟฟ้าเข้าคลังสินค้า

จากกลยุทธ์ดังกล่าว รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากการขยายธุรกิจแบบ Organic ขยายปริมาณงานบริการทุกประเภท และการเติบโตแบบ Inorganic ที่บริษัทได้ลงทุนขยายสาขาของบริษัทในเครือ คาดว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) กลับสู่ภาวะปกติที่ระดับ 20% ได้ ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 20% หรือมีรายได้รวม 2,700 ล้านบาท

ขณะที่สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด – 19 บริษัทยอมรับว่าได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเข้ามามีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการขนส่งมากขึ้น เช่น รถขนส่งที่รอผ่านด่านใช้เวลาเพิ่มขึ้น สนามบินลดรอบไฟท์บินลง และปริมาณงานลดลงเล็กน้อยในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ในปัจจุบัน ลูกค้าที่สต็อคสินค้าหมด จึงเริ่มกลับมาใช้บริการขนส่งทางอากาศและขนส่งข้ามแดนกับทาง WICE อีกครั้ง โดยเฉพาะลูกค้าจีนทำให้บริษัทย่อยของ WICE ในจีนกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวและผลกระทบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าสถานการณ์ต่าง ๆ น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงเดือนเม.ย. 63 ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด