อาร์ม - วิบูลย์ ทุ่มงบทำประกันโควิด-19 ให้ทีมงาน

พฤหัส ๑๙ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๕
อาร์ม - วิบูลย์ ทุ่มงบทำประกันโควิด-19 ให้ทีมงาน
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกในตอนนี้ประสบปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เข้าขั้นวิกฤต และแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน เป็นภัยที่ใกล้ตัวเรามาก คุณอาร์ม-วิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเซิร์ช จึงคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับต้น ควักกระเป๋าทุ่มเงินทำประกันโควิด-19 ให้พนักงานทั้งหมดในเครือบริษัทเซิร์ชฟรี และยังมีมาตราการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งตึก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด