อ.มัลลิการ์ คุมเข้มคลีนนิ่งทุกสาขาสู้ภัยโควิด!

อังคาร ๒๔ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๐
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่รณรงค์ให้ประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในขณะนี้ อ.มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ผู้บริหารร้านอาหารในเครือ จึงได้มีมาตรการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเริ่มจาก จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านทุกสาขา บริการเสิร์ฟช้อนกลางส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน อ.มัลลิการ์ เกษตรนวมินทร์ และ เรือนมัลลิการ์ สาขาสุขุมวิท ส่วนร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง ที่เป็นสาขา Full Service นั้น จะมีชุดอุปกรณ์พร้อมทาน ได้แก่ ช้อน ส้อม ตะเกียบ กระดาษอนามัย จัดใส่ในภาชนะให้ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกครั้ง ส่วนร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาในสถานีบริการน้ำมัน ที่ให้บริการ Self Service รวมถึง ร้านคุ้มกะตังค์ พนักงานจะเตรียมอุปกรณ์การรับประทานให้ โดยจัดมาพร้อมกับอาหาร โดยที่ลูกค้าไม่ต้องหยิบอุปกรณ์เอง ตลอดจนทุกร้านสาขา จะต้องทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ทันทีที่มีลูกค้าใช้บริการเสร็จ ซึ่งเป็นนโยบายที่ทุกร้านสาขา ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีประกาศให้ร้านอาหาร ให้บริการเฉพาะ Take Away
อ.มัลลิการ์ คุมเข้มคลีนนิ่งทุกสาขาสู้ภัยโควิด!

ทั้งนี้ ทุกร้านอาหารในเครือ ยังได้มีมาตรการสร้างสุขอนามัยของพนักงาน โดยเริ่มจากกำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลเบื้องต้น GMP คือ ล้างมือด้วยน้ำสบู่ 7 ขั้นตอน จากนั้นเป่ามือด้วยเครื่องเป่ามือให้แห้ง พ่นแอลกอฮอล์อีกครั้ง ก่อนสวมถุงมืออนามัย ทั้งนี้จะต้องมีการเปลี่ยนถุงมือทุกๆ 2 ชั่วโมง มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกวัน นอกจากนั้น ทุกร้านสาขาจะต้องทำความสะอาดร้านทุกวัน โดยทุกแผนก จะทำความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะทุกอย่าง และพื้นที่การใช้งานภายหลังจากปิดรอบบริการในทุกวัน พร้อมทั้งเพิ่มการทำความสะอาดใหญ่ทั้งร้าน หรือ Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ นอกเหนือจากการทำความสะอาดปกติในแต่ละวันอีกด้วย

ในส่วนของการขาดแคลน หน้ากากอนามัย ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อ.มัลลิการ์ ได้แก้ไขปัญหาโดยสั่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ที่สามารถซักทำความสะอาดได้ ให้กับพนักงานทุกคนทุกร้านสาขา เพื่อให้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสุขนิสัยให้กับพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับทุกร้านสาขาในเครือมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด แล้ว ที่สำคัญยังช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อีกด้วย

อ.มัลลิการ์ คุมเข้มคลีนนิ่งทุกสาขาสู้ภัยโควิด!

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด