บลจ.กสิกรไทย โชว์จ่ายปันผล-ลดทุนกอง ABPIF และ CTARAF กว่า 500 ล้านบาท ลูกค้าเตรียมรอรับเงินอยู่ที่บ้านพร้อมกัน 27 มี.ค.นี้

พฤหัส ๒๖ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๑
นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลและลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ่ายปันผลในอัตรา 0.1367 บาทต่อหน่วย และลดทุนจดทะเบียนในอัตรา 0.7657 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ่ายปันผลในอัตรา 0.0845 บาทต่อหน่วย และลดทุนจดทะเบียนในอัตรา 0.0445 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 2 กองทุนมีกำหนดจ่ายปันผลและลดทุนจดทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 27 มีนาคม 2563 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 582.72 ล้านบาท
บลจ.กสิกรไทย โชว์จ่ายปันผล-ลดทุนกอง ABPIF และ CTARAF กว่า 500 ล้านบาท ลูกค้าเตรียมรอรับเงินอยู่ที่บ้านพร้อมกัน 27 มี.ค.นี้

นายวิทวัสกล่าวต่อไปว่า กองทุน ABPIF เป็นการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ที่มีรายได้หลักมาจากการทำสัญญาระยะยาวในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งสัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จะมีอายุคงเหลือจนถึงปี 2565

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของบางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แต่โดยภาพรวมของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ยังคงสามารถขายกระแสไฟฟ้าให้แก่กฟผ.ได้ตามปกติ ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ABPIF เมื่อปี 2556 ได้มีการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง รวมเป็นเงินอัตรา 11.1850 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 10.6% ต่อปี

“สำหรับกองทุน CTARAF มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 25 ไร่ บนหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน CTARAF เมื่อปี 2551 ได้มีการจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 39 ครั้ง รวมเป็นเงินอัตรา 6.1912 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 5.85% ต่อปี อย่างไรก็ดี กองทุน CTARAF ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจาก โรงแรมได้ปิดปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังคงได้รับรายได้ค่าเช่าจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด ตามสัญญาการเช่าช่วง” นายวิทวัสกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองทุน ABPIF และ CTARAF สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

บลจ.กสิกรไทย โชว์จ่ายปันผล-ลดทุนกอง ABPIF และ CTARAF กว่า 500 ล้านบาท ลูกค้าเตรียมรอรับเงินอยู่ที่บ้านพร้อมกัน 27 มี.ค.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด