บอร์ด SAPPE เลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.83 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD 10 เม.ย.นี้

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๕
บอร์ด บมจ.เซ็ปเป้ หรือ SAPPE ห่วงใยความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น มีมติเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.83 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 10 เม.ย. นี้ มั่นใจในความพร้อมการจัดการจากปัญหาโรคระบาด โควิด-19
บอร์ด SAPPE เลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.83 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD 10 เม.ย.นี้

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล่าสุดรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายหรือสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้สิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายนนี้ จากเดิมที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในพฤษภาคม 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2563 ยังมั่นใจจะรักษาการเติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากได้วางแผนรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ก่อนล่วงหน้า ขณะเดียวกันได้เร่งกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้บริโภคในช่วงฤดูร้อน

สำหรับปัญหาโรคระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและวางแผนงานรองรับไว้อย่างระมัดระวัง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ

จะดำเนินธุรกิจสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสินค้ากลุ่มสำคัญที่ต้องรักษาเป็นพิเศษภายใต้สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นการรักษาความเพียงพอของสินค้าเพื่อลดปัญหาสินค้าขาด

ณ จุดจำหน่ายสินค้า การวางแผนกระบวนการขนส่งสินค้า การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

การควบคุมต้นทุนสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมาตรการการกำกับดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญควบคู่กัน

นอกจากนี้

SAPPE

มีการส่งออกสินค้าไปมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

ถือเป็นการกระจายตัวของรายได้ ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ยังคงกังวลต่อปัญหาโรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรายได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงวางเป้าหมายรายได้ปี 2563

เติบโต 5-10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3,386.86 ล้านบาท โดยปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท

ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด

บอร์ด SAPPE เลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.83 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD 10 เม.ย.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด