สนพ.พัทลุง ฝึกเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน 20 นาย

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๐
นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พัทลุง) กล่าวว่า ตามที่นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงานเปิดเผยเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 ว่า ทหารกองประจำการเป็นกำลังสำคัญในงานด้านความมั่นคง ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ อาทิ การช่วยเหลือภัยพิบัติ งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทหารที่ปลดจากกองประจำการจะกลับสู่ภูมิลำเนาไปใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพตามที่ตนเองต้องการ การเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่ทหารกลุ่มนี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ หรือสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ กพร. จึงมีแผนพัฒนาทักษะฝีมือภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ โดยในปี 2563 มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 2,040 คน กระจายเป้าหมายการฝึกไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้พัฒนาทักษะแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ กพร. ยังประสานกรมการจัดหางานแนะแนวอาชีพพร้อมแจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่าง รวมถึงประสานสถานประกอบกิจการที่ประสงค์รับแรงงานใหม่เข้าทำงาน เพื่อให้ทหารที่ผ่านการอบรมมีงานทำทันทีหลังการฝึกเสร็จสิ้น
สนพ.พัทลุง ฝึกเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน 20 นาย

นายอุทิพย์ กล่าวต่อว่า ในจังหวัดพัทลุง สนพ.พัทลุง ได้ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน 20 นาย ในสาขา ช่างปูกระเบื้อง ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 25 - 27 มี.ค. 2563 ณ กองพันทหารช่างที่ 401 ค่ายอภัยบริรักษ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

และสืบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สนพ.พัทลุง ใช้มาตรการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิกายแบบมือถือและการคัดกรองผู้มีอาการทางเดินหายใจก่อนดำเนินการฝึกอบรม แนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัย จัดหาเจลล้างมือ และจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องห่าง 1 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นายอุทิพย์ กล่าวทิ้งท้าย.

สนพ.พัทลุง ฝึกเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน 20 นาย สนพ.พัทลุง ฝึกเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน 20 นาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด