ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบ 10 ล้านบาท สมทบกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

พุธ ๐๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๓:๕๒
นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากขวา) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กลาง) รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (ที่ 5 จากซ้าย) และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบ 10 ล้านบาท สมทบกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 901-3-50034-4

ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ พร้อมเคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ โดยได้มอบเงินสมทบทุนร่วมสู้โควิด 19 แล้วแก่ 4 แห่ง ด้วยจำนวนเงินแห่งละ 10 ล้านบาท ประกอบด้วย มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และล่าสุด กองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด