ภาพข่าว: “ส.ขอนแก่น” ส่งเสบียงร่วมต้าน COVID-19

พฤหัส ๐๙ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๑:๔๓
บริษัท
ภาพข่าว: ส.ขอนแก่น ส่งเสบียงร่วมต้าน COVID-19

ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจและขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์

นำทีมโดย นายจรัสภล รุจิราโสภณ (ที่ 3 จากซ้าย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน ร่วมส่งมอบข้าวกล่องร้าน 'แซ่บ คลาสสิก’ มูลค่า 100,000 บาท

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม

กาญจนพิมาย (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ (ขวาสุด) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุวรรณชัย

วัฒนายิ่งเจริญชัย (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้รับมอบเพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์

พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกระดับ

ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักในการช่วยเหลือคนไข้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย

ภาพข่าว: ส.ขอนแก่น ส่งเสบียงร่วมต้าน COVID-19 ภาพข่าว: ส.ขอนแก่น ส่งเสบียงร่วมต้าน COVID-19 ภาพข่าว: ส.ขอนแก่น ส่งเสบียงร่วมต้าน COVID-19 ภาพข่าว: ส.ขอนแก่น ส่งเสบียงร่วมต้าน COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด