ภาพข่าว: 'มูลนิธิซิตี้’ เสริมทักษะการเงินกับเยาวชน

ศุกร์ ๑๗ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๐
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและปลูกฝังวินัยในการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อันเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ตลอดจนเป็นการปูรากฐานเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยทางด้านการเงินและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (กรมพินิจฯ) จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว: 'มูลนิธิซิตี้ เสริมทักษะการเงินกับเยาวชน

เกี่ยวกับ “ซิตี้”

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศ และเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด