ภาพข่าว: ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ซื้อรถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ศุกร์ ๑๗ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๖:๓๖
นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 4,050,000บาท แก่ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ที่4 จากซ้าย) เพื่อนำไปจัดซื้อรถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการตรวจรักษาและรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19การมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
ภาพข่าว: ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ซื้อรถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด