ภาพข่าว: มูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จันทร์ ๒๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๕:๐๗
ภาพข่าว: มูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คุณเคนจิ ฟุจิตะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) คุณสุพร วัธนเวคิน (กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และคุณนันทวัฒน์ โชติวิจิตร (ที่ 1 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 พร้อมทั้งสิ่งของที่จำเป็น และอาหารปรุงสำเร็จ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และคุณอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ โดยมูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาและรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด