สพร.21 ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ ขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

อังคาร ๒๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๒
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดย นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการ ขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน
สพร.21 ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ ขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการทีเกิดจากปัญหาที่ชุมชนชาวเล ในจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถมีรายได้จากประกอบอาชีพหาปลาเป็นปกติได้ ออกเรือหาปลามาได้ก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวและไม่สามารถข้ามเขตตำบลเพื่อจำหน่ายปลาได้ หรือแม่กระทั่งรายได้จากการรับจ้างขับเรือก็ต้องหยุดไปทำให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องปากท้อง มูลนิธิชุมชนไท จึงได้หารือร่วมกับผู้นำชุมชนชาวเล ทำให้เกิดโครงการดีๆ และมีการรวมตัวในนาม เครือข่ายชาวเลอันดามัน ประสานงานกับ สมาคมชาวยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนปลาเค็มตากแห้งจำนวน 1 ตันแลกข้าว 9 ตัน (บริจาค 2 ตัน) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนในลักษณะ P2P เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นเศรษศาสตร์การดำรงค์ชีวิตเพื่ออยู่รอดเชิงวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สพร.21 ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ ขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต สพร.21 ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ ขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด