เฮงลิสซิ่ง ร่วมฝ่าวิกฤต ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง”

ศุกร์ ๒๔ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๑:๑๓
คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) คุณณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด (ขวา) มอบเงินช่วยเหลือเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
เฮงลิสซิ่ง ร่วมฝ่าวิกฤต ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง” เกิดขึ้นโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้อาคารหอพักเอเชียนเกมส์ อาคาร D ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นอาคาร 14 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 308 เตียง และจัดสรรพื้นที่บางส่วนให้เป็นที่กักตัวเฝ้าระวังของผู้มีภาวะเสี่ยง ทางบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ขอส่งมอบกำลังใจและขอบคุณในความเสียสละของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อที่ชาวไทยทุกคนจะได้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID -19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง ยังมีความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ หน้ากาก N95 และชุด PPE หากท่านมีความประสงค์ร่วมสมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของไทยได้ใช้เพื่อต่อสู้กับภัยโควิด-19 ต่อไป สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์รังสิต ชื่อบัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(กองทุนบริจาค) เลขบัญชี 050-2-00002-9 และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับบริจาค โทรศัพท์ 02-926-9432 มือถือ 065-054-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด