ก.ล.ต. ขอเชิญรับชมเสวนาเรื่อง “Power of the crowd: ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยคราวด์ฟันดิง”

จันทร์ ๒๗ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๐
ห้ามพลาด! ก.ล.ต. ขอเชิญพบกับตอนแรกของ SEC Fintech Virtual Seminar 2020 สัมมนาออนไลน์ที่จะช่วย #สร้างทางเลือก #เสนอทางรอด ให้ธุรกิจและสังคมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงิน
ก.ล.ต. ขอเชิญรับชมเสวนาเรื่อง Power of the crowd: ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยคราวด์ฟันดิง

มาร่วมเปิดมิติใหม่แห่งการระดมทุนในยุคดิจิทัล #Crowdfunding

พร้อมไขความลับจากประสบการณ์ตรง ผ่านการพูดคุยสด ๆ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่านในเสวนาหัวข้อ “Power of the crowd: ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยคราวด์ฟันดิง” ทาง facebook LIVE ของ สำนักงาน กลต. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. นี้ เวลา 10.00-11.30 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และเจ้าของโครงการหน้ากากนาโนกันไรฝุ่น Win-Maskคุณวรพล พรวาณิชย์ Founder and CEO บริษัท เพียร์พาวเวอร์แพลตฟอร์ม จำกัด ผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิงหลักทรัพย์คุณเอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ เทใจ.คอม ผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิงบริจาค

ดำเนินรายการโดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์

แล้วจะรู้ว่า พลังเงินเล็ก ๆ จากคนจำนวนมากจะช่วยให้ธุรกิจและสังคมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด