“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.อว.ชี้ข้อมูลการฆ่าตัวตายไม่เกี่ยวกับ อว. และไม่สัมพันธ์หรือสะท้อนกับโควิด – 19 เป็นของนักวิจัยเก็บมาจากข่าวผ่านสื่อ

อังคาร ๒๘ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๑:๕๕
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแถลงผลการรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตและคนที่ฆ่าตัวตายจากไวรัสโควิด-19 จนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนว่า กระแสข่าวดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แต่มาจากนักวิจัยคนหนึ่งที่ไปรวบรวมข้อมูลที่ปรากฎในสื่อมวลชน เรื่องการฆ่าตัวตาย ที่มีการระบุว่าสัมพันธ์กับโควิด-19 ซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลสถิติจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ที่สำคัญ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาระบุว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงบทวิเคราะห์สื่อและการนำเสนอปัจจัยสาเหตุจากมุมมองของสื่อมวลชน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้เป็นตัวแทนหรือใช้เป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทยได้ เนื่องจากโดยปกติแล้วงานวิจัยด้านสุขภาพจิตต้องใช้นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลปัจจัยด้านสุขภาพจิต
สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.ชี้ข้อมูลการฆ่าตัวตายไม่เกี่ยวกับ อว. และไม่สัมพันธ์หรือสะท้อนกับโควิด 19 เป็นของนักวิจัยเก็บมาจากข่าวผ่านสื่อ

รมว.อว. กล่าวต่อว่า ในฐานะ รมว.อว. ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทุกหน่วยงานในสังกัด อว. ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม ปฎิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและประชาชน มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ ขณะที่รัฐบาล ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการทุกอย่างเพื่อกอบกู้วิกฤตในครั้งนี้ ทั้งด้านสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสะสมลดลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ เป็นเพราะมาตรการที่รัฐวางไว้อย่างเข้มข้น ประกอบกับประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องเศรษฐกิจเป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ขณะนี้รัฐมีมาตรการเยียวยาภาคประชาชน เกษตรกร และภาคธุรกิจออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการออก พรก.เงินกู้ฯ เพื่อนำมาเยียวยา ฟื้นฟูวิกฤตในครั้งนี้

“ผมขอให้พวกเราคนไทยร่วมใจกันก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยความเข้มแข็ง อดทน ประเทศไทยผ่านวิกฤตมาแล้วหลายครั้ง ผมเชื่อมั่นว่าวิกฤตนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะร่วมกันฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอน” ดร.สุวิทย์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด