ภาพข่าว: EXIM BANK ส่งมอบ Face Shield สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู้ภัยโควิด-19

อังคาร ๒๘ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๕:๕๔
ภาพข่าว: EXIM BANK ส่งมอบ Face Shield สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู้ภัยโควิด-19
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช (ซ้าย) รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายกสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมส่งมอบหน้ากาก Face Shield 2,000 ชิ้น จัดทำโดย ส.อ.ท. เพื่อสมทบรายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐต่อไป ให้แก่ นพ. สุขุม กาญจนพิมาย (กลาง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย Face Shield ดังกล่าวจะส่งมอบต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานพยาบาลท้องถิ่นในต่างจังหวัด ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
ภาพข่าว: EXIM BANK ส่งมอบ Face Shield สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู้ภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด