ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ ITD และ วสท. ส่งมอบตู้ความดันลบ สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19

อังคาร ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๕๖
ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ ITD และ วสท. ส่งมอบตู้ความดันลบ สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นายสุเมธ สุรบถโสภณ (ขวาสุด) รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) นายชาติชาย ชุติมา (ที่ 3 จากขวา) รองประธานบริหารอาวุโส ITD และ ดร.ธเนศ วีระศิริ (ที่ 2 จากขวา) นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมส่งมอบนวัตกรรมตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 10 ชุด ให้แก่ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ (กลาง) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัด ณ อาคารกรมแพทย์ทหารบก เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ ITD และ วสท. ส่งมอบตู้ความดันลบ สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด