บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับรางวัล Best Green Bond Award 2019

ศุกร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๒
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับรางวัล Best Green Bond ประจำปี 2019 ในประเภท Best Deal หมวดธุรกิจขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ในงาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2019 โดยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ดังกล่าว เป็น Green Bond ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 13,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็น Green Bond ชุดแรกของประเทศไทยที่เสนอขายภายใต้เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี
บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับรางวัล Best Green Bond Award 2019

เงินที่ได้จากการเสนอขาย Green Bond ครั้งนี้ ใช้ชำระคืนหนี้จากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร จำนวน 30 สถานี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยระบบรถไฟฟ้าทั้งสองเส้นทางนี้ จะช่วยให้การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะสู่ชุมชนในเส้นทางเป็นไปอย่างยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนกรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด