ภาพข่าว: "Bluebik มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (PPE) หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19"

พุธ ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๓๙
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (Bluebik Group) บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดมทุนร่วมกับพนักงานเพื่อจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) ที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัส รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ภาพข่าว: Bluebik มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (PPE) หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

บริษัทฯ มีความตั้งใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และให้ชาวไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขดังเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด