ภาพข่าว: ข้าวตราฉัตร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม มอบถุงยังชีพ ส่งถึงมือประชาชน ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัย COVID-19”

พุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๓๘
พล.อ.นภนต์ สร้างสมวงษ์ (คนที่ 2 นับจากซ้าย)รองปลัดกระทรวงกลาโหม รับมอบข้าวตราฉัตร จำนวน 2,520 กิโลกรัม จากนายฐิติ ลุจินตานนท์ (คนที่ 2 นับจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจข้าวและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ณ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัย COVID-19”
ภาพข่าว: ข้าวตราฉัตร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม มอบถุงยังชีพ ส่งถึงมือประชาชน ภายใต้โครงการ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

ซึ่งที่ผ่านมา ข้าวตราฉัตรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และพันธมิตรร้านอาหารที่เดือดร้อนจากวิกฤตฯ ดังกล่าว ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัยCOVID-19” รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 11 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด