ภาพข่าว: ผถห. UREKA อนุมัติการเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น

ศุกร์ ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๙
ภาพข่าว: ผถห. UREKA อนุมัติการเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น
พล.อ.อาวุธ เอมวงศ์ (แถวแรก กลาง ) ประธานกรรมการบริษัท, คุณอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ (แถวแรก ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ,คุณลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ (แถวสอง กลาง) กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น เพื่อใช้สำหรับรองรับโครงการขายน้ำประปา ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลาสัญญา 10 ปี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด