ม.ศรีปทุม จับมือ อว. MOU จัดหลักสูตร Non-degree นำร่องพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศและอาชีพใหม่ ภายหลังภาวะ โควิด-19

อังคาร ๐๒ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๘:๑๙
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) ระหว่าง รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากขวา) เพื่อจัดหลักสูตร “Virtual Tour Guide Online : Phase 1”(Non-degree) นำร่องในการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill/ Upskill/ Newskill) และพัฒนาอาชีพใหม่หลังภาวะโควิด-19 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
ม.ศรีปทุม จับมือ อว. MOU จัดหลักสูตร Non-degree นำร่องพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศและอาชีพใหม่ ภายหลังภาวะ โควิด-19

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) “Virtual Tour Guide Online : Phase 1” ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้การดำเนินงาน โดย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ SPU ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการเรียนฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมีเพียงบางหลักสูตรที่เก็บค่าใช้จ่ายซึ่งจะไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในทุกๆหลักสูตร

ม.ศรีปทุม จับมือ อว. MOU จัดหลักสูตร Non-degree นำร่องพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศและอาชีพใหม่ ภายหลังภาวะ โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด