สพร.21ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมกลุ่มมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบ ในหลักสูตรการทำขนมอบ

พฤหัส ๑๘ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๐๙
สพร.21ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมกลุ่มมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบ ในหลักสูตรการทำขนมอบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบวุฒิบัตรให้แก่กลุ่มมัคคุเทศก์ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำขนมอบ" (18 ชม.) จำนวน 23 คน ซึ่งจัดฝึกระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 63 ณ สพร.21 ภูเก็ต โดยการประสานงานของสมาคมมัคคุเทศก์ภาคใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือมัคคุเทศก์สมาชิกที่ว่างงาน ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ให้มีความรู้และทักษะใน “การทำขนม อบ” สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหารายได้เลี้ยงครอบครัวช่วงรอการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งหลักสูตร “การทำขนม อบ” เป็นหนึ่งในหลายๆหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดฝึกอบรม ตามมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ การว่างงานและการถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
สพร.21ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมกลุ่มมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบ ในหลักสูตรการทำขนมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด