ไปรษณีย์ไทยร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งต่อสิ่งของยังชีพ สู่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ

ศุกร์ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๓:๒๙
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดส่งกล่องยังชีพ จำนวน 180 กล่อง ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ไปรษณีย์ไทยร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งต่อสิ่งของยังชีพ สู่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ดำเนินการจัดส่งกล่องยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 จำนวน 180 กล่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือให้กับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ไปรษณีย์ไทยได้จัดส่งหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศรวมน้ำหนักกว่า 2 ล้านกิโลกรัม อนึ่ง การร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในการจัดส่งกล่องยังชีพ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของไปรษณีย์ไทยในการส่งต่อความห่วงใย และความช่วยเหลือไปถึงผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19”

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย พร้อมเดินหน้าให้บริการที่ดีที่สุดให้กับคนไทย บนพื้นฐานหัวใจบริการของ 'คนไปรษณีย์ไทย’ ที่มีความใกล้ชิดและจริงใจกับผู้ใช้บริการ ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมืออาชีพตัวจริงด้านการสื่อสารและขนส่งของไทย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุค : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด