ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ หารือเร่งปรับแผนยุทธศาสตร์ชาติหลังโควิด – 19

ศุกร์ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๕:๐๒
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นการประชุมออฟไลน์ครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิด - 19 โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมาธิการ อาทิ พล.อ. ประสาท สุขเกษตร นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ฯลฯ เข้าร่วม ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ หารือเร่งปรับแผนยุทธศาสตร์ชาติหลังโควิด 19

เบื้องต้นได้มีการพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงาน ที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการเกี่ยวกับผลงานครบรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องบัณฑิตจบใหม่ที่ว่างงานและผู้ที่ถูกเลิกจ้าง โดยจะมีการจ้างงานบัณฑิตจำนวน 2 แสนอัตรา ส่วนที่เหลือจะทยอยจ้างจนครบโควต้า อีกทั้งในเรื่องการทำวิจัยขั้นสูง หรือวิจัยนวัตกรรม ซึ่งต้องให้ความสนใจกับ Basic Research เกี่ยวกับการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ และเป็นงานวิจัยที่เข้าถึงชุมชน สังคม และสร้างอาชีพ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการวิจัยที่มุ่งศึกษาด้านเทคโนโลยีระดับสูงและมุ่งแก้ปัญหาสถานการณ์หลังโควิด-19 ก็ยังจำเป็นที่จะต้องผลักดันเรื่องวิจัยพื้นฐานควบคู่ไปด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด