ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ลงนามความร่วมมือกับ ร.ร.เซนต์คาเบรียล

อังคาร ๒๓ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๗:๒๒
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ลงนามความร่วมมือกับ ร.ร.เซนต์คาเบรียล
ผศ. ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการต่างๆ เน้นที่การนำหลักสูตรวิชา e-Sports และ Branding Story ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรจุเป็นวิชาเลือกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี รศ. ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และผู้แทนจากทั้งสองสถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด