ภาพข่าว : INSET ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๐
ภาพข่าว : INSET ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ , คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมอนุมัติผ่านทุกวาระ ซึ่งบริษัทฯได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการบริหารงานในช่วง Covid-19 รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด