การบินไทยแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

พฤหัส ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๒
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 13/2563 โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัทฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล โดยยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ของบริษัทฯ และแต่งตั้ง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง
การบินไทยแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่
การบินไทยแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด