ภาพข่าว: DDD ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๗
ภาพข่าว: DDD ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการประธานกรรมการบริษัท ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ (ที่4จากขวา) รองประธานกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทมีมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สนามกอลฟ์ ยูนิโก้ กรุงเทพกรีฑา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด