ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น WHA อนุมัติออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท

พุธ ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๐
ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น WHA อนุมัติออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (กลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้เดิม เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการพัฒนาและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด