ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “เอทีไอ เทคโนโลยีส์” รุกธุรกิจโดรน

ศุกร์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๕๒
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไทยคม ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมโดรน โดยในระยะแรกจะเริ่มจากการพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทย
ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เอทีไอ เทคโนโลยีส์ รุกธุรกิจโดรน

ไทย เอไอ และ เออาร์วี ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท และมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ไทย เอไอ และ เออาร์วี 50:50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนา ผลิต จำหน่ายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจร โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาองค์รวมแก่ภาคการเกษตรของไทย

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “ราวเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ไทย เอไอ และ เออาร์วี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโดรนเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม ด้วยความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเสมอมา ในวันนี้ ทั้ง 2 บริษัท จึงได้ยกระดับความร่วมมือ ก้าวสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนแบบครบวงจร เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ โดยจะเริ่มจากภาคการเกษตรที่เป็นเศรษฐกิจรากฐานเป็นอันดับแรก”

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) กล่าวว่า “การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้ นับเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร โดย 'เอทีไอ เทคโนโลยีส์’ จะให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ในรูปแบบอื่นๆ ที่จะเกิดจากนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”

เกี่ยวกับไทย เอไอ

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) หนึ่งในเครือ บมจ. ไทยคม ให้บริการด้าน TV Solution และ Business TV โดยพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม, โครงข่ายโทรทัศน์ และระบบไอพีทีวีแบบครบวงจร พร้อมบริการแบบ Turnkey solution ที่ปรับเปลี่ยนบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล 4.0

เกี่ยวกับเออาร์วี

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์แก่ธุรกิจที่หลากหลาย และเป็นแพลทฟอร์มเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เออาร์วี ได้พัฒนาและอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีและหุ่นยนต์สำหรับการปฏิบัติงานทั้งบนบก ในทะเล และทางอากาศ เช่น หุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย (Inspection-class Autonomous Underwater Vehicle - IAUV) สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ใต้น้ำได้โดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงท่อใต้น้ำ (Subsea Flowline Control and Repair Robot – SFCR) ตัวแรกของโลก หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ (In-pipe Inspection Robot - IPIR) และอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) หรือโดรน สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ในที่สูง ถ่ายภาพทางอากาศ รวมทั้ง โดรนแปรอักษร www.arv.co.th

ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เอทีไอ เทคโนโลยีส์ รุกธุรกิจโดรน ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เอทีไอ เทคโนโลยีส์ รุกธุรกิจโดรน ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เอทีไอ เทคโนโลยีส์ รุกธุรกิจโดรน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด