กรมที่ดินออกโฉนดให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ศุกร์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๗
ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงมหาดไทย และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในท้องที่ หมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 150 แปลง ซึ่งเป็นที่ไม่มีหลักฐาน เนื้อที่ประมาณ 60-320 ไร่ ราคาประเมิน ประมาณไร่ละ 400,000 บาท คิดเป็นมูลคาทางเศรษฐกิจ กว่า 24 ล้านบาท โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2539 ราษฎรหมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออ กโฉนดที่ดินของตน โดยเป็นที่ไม่มีหลักฐาน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากตรวจสอบพื้นที่แล้วปรากฎว่า บริเวณท้องที่ดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอศรีสงคราม และกิ่งอำภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2519 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในเขตอำเภอนาทม อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม อำภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552 และยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำภอศรีสงคราม และกิ่งอำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2519 โดยมีแผนที่แนบท้าย เมื่อทำการตรวจสอบแล้วปรากฎว่า บริเวณท้องที่ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินอีกต่อไป ดังนั้น ปัจจุบันศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม มุกดาหาร จึงได้ทำแผนปฏิบัติงานในท้องที่ตำบลนางัว อำภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่สายสำรวจได้ลงพื้นที่ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรหมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า ตามประมวลกฏหมายที่ดิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 แปลง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมอบให้แก่ราษฎรในวันนี้ จำนวน 150 แปลง

นอกจากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงมหาดไทย และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังได้ร่วมกันเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาหว้า ที่เพิ่งได้รับการยกฐานะจาก"สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม ส่วนแยกนาหว้า" ขึ้นเป็น "สำนักงานที่จังหวัดนครพนม สาขานาหว้า" โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด