วศ.อว.เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

พุธ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๔
ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมคูหานิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ ของ พลเอกประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและคณะ ศ.นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ใน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วศ.อว.เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

โดยมี ดร.อรสา. อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และดร.ปาษาณ กุลวานิช เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน” และ “หุ่นยนต์ขนส่งสำหรับงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล”

โอกาสนี้ ดร.จันทร์เพ็ญฯ พร้อมคณะ ยังได้ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" อีกด้วย

วศ.อว.เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด