ม.หอการค้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

พฤหัส ๐๖ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๕๘
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายปรีดา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามในฐานะพยาน นอกจากนี้ ยังได้มีเวทีเสวนาร่วมกัน ในประเด็น “เศรษฐกิจการเกษตรวิถีใหม่บนโอกาสที่ท้าทาย” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ม.หอการค้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน ในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยที่จะนำไปสู่การวางแผนและกำหนด ทิศทางการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด