การบินไทยจัด 2 เที่ยวบินพิเศษจากญี่ปุ่น ช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจ

จันทร์ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๐๐
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพิเศษจากญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยรองรับการเดินทางของนักธุรกิจจากญี่ปุ่นสู่ไทย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจทุกภาคส่วน และกระทบภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจไม่สามารถเดินทางไปมาได้โดยสะดวก โดยในช่วงนี้ทางภาครัฐได้มีการผ่อนคลายเรื่องการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนช่วยให้ภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญกับประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้ โดยได้ประสานงานกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อรองรับนักธุรกิจจากญี่ปุ่นกว่า 340 ราย เดินทางเข้าประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษ เส้นทาง โตเกียว-กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ ทีจี 643 ในวันที่ 13 และวันที่ 27 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการขนส่งสินค้า (Cargo) รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของทั้งสองประเทศ ในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ เพื่อสนับสนุนการส่งออกและช่วยเหลือเกษตรกรไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ การบินไทยมีความพร้อมในการจัดเที่ยวบินพิเศษอื่นๆ เพื่อรองรับการเดินทางของนักธุรกิจจากญี่ปุ่นที่ยังคงมีความต้องการเดินทางมายังประเทศไทยในเที่ยวบินต่อๆ ไปอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด