ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการ SCB Future Leader Challenge 2020

จันทร์ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๒
ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลพระราชทาน
ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการ SCB Future Leader Challenge 2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการ SCB Future Leader Challenge 2020

โครงการประกวดกรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัลสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

คุณณัฐสร บุญถนอม ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) และ คุณพัตราภรณ์ สิโรดม Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประกาศผลและแสดงความยินดีกับทีม MR Squared จากมหาวิทยาลัย Indian Institute of Management Kozhikode ผู้ชนะเลิศในโครงการ ปีที่ 7 ซึ่งการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศได้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองต่อมาตรการ Social distancing

ซึ่งโครงการการแข่งขันกรณีศึกษาทางธุรกิจดิจิทัล SCBFLC นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก ที่มีความสนใจร่วมสร้างสรรค์ไอเดียและนำเสนอแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็วได้ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท และโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดยทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Invisible Gorilla จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม Promptpay จาก University of Cambridge และทีม Transformation จาก Zhejiang University

ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการ SCB Future Leader Challenge 2020 ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการ SCB Future Leader Challenge 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด