การบินไทยยืนยันการจัดเที่ยวบินพิเศษทุกเที่ยวบิน อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ

ศุกร์ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๗
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันการจัดเที่ยวบินพิเศษรับชาวไทยกลับประเทศ รวมทั้งการรับนักธุรกิจจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย ทุกเที่ยวบินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา หลายสายการบินจำเป็นต้องหยุดทำการบินชั่วคราวรวมทั้งการบินไทย ทำให้มีชาวไทยตกค้างอยู่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยที่ตกค้างในประเทศต่างๆ กลับประเทศ โดยระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563 ได้ขนส่งคนไทยกว่า 5,488 คน จำนวน 46 เที่ยวบิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติการบินอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) นอกจากนี้ ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายให้นักธุรกิจและนักลงทุนชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น ล่าสุด บริษัทฯ จึงได้จัดเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง โตเกียว-กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 และวันที่ 27 สิงหาคม 2563 รับนักธุรกิจ

ชาวญี่ปุ่นที่ประสงค์เดินทางมายังประเทศไทย โดยได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งการบินไทยมีความยินดีที่ได้มีโอกาสสนับสนุนให้เกิดการเดินทางเพื่อภาคธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ทั้งนี้ นอกเหนือจากนักธุรกิจจากญี่ปุ่น บริษัทฯ พร้อมจัดเที่ยวบินรองรับการเดินทางของนักธุรกิจในประเทศอื่นๆ ที่มีความต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย

เพื่อภาคธุรกิจ และช่วยกระตุ้นให้ภาคเศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนไปได้

อย่างไรก็ตาม ในการจัดเที่ยวบินพิเศษทุกเที่ยวบิน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าและแจ้งความประสงค์การเดินทางเข้าประเทศไทยต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทาง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลไทยกำหนดเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกเที่ยวบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมชุดป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน และบริษัทฯ ได้ทำการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ในอากาศยานทุกลำหลังเครื่องลงจอด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้สาธารณชนเชื่อมั่นว่าการจัดเที่ยวบินพิเศษรับชาวไทยกลับบ้าน รวมทั้งการรับนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทุกเที่ยวบิน อีกทั้งที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางกลับมากับการบินไทยมีสุขภาพแข็งแรงและเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวดทุกเที่ยวบิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด