กสทช. ร่วมกับ SM Magazine จัดสัมมนา “5G & The Future of Industries”

จันทร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๙
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ SM Magazine จัดสัมมนา“5G & The Future of Industries”ในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 8.00 –16.00 น. ณ ห้องฉัตรา 1-2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
กสทช. ร่วมกับ SM Magazine จัดสัมมนา 5G The Future of Industries

ภายในงานจะได้พบกับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเทรนด์ความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจ โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ หัวข้อ"5G is Booming sooner than later" โดย คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธินรองเลขาธิการสายงานโทรคมนาคม กสทช. หัวข้อ“5G ยกระดับนวัตกรรมประกันภัย คุ้มครองสิทธิประชาชน”โดยดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ“5G Commercial reality”โดยมีผู้บริหารร่วมเสวนา ได้แก่คุณนิติ เมฆหมอกสมาคมไทยไอโอที ,คุณวุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศจาก บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ,คุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และคุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์จาก สิริ เวนเจอร์ส บริษัทในเครือแสนสิริ

ส่วนช่วงบ่าย เริ่มด้วยหัวข้อ“5G พลิกฟื้นธุรกิจยุค New Normal”โดยคุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุลรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส่วนหัวข้อ "พลังงานในโลกยุค 5G"โดยคุณบัณฑิต สะเพียรชัยผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และหัวข้อ"ถอดบทเรียน ไทยชนะ สู่การปฏิรูป Thailand Big Data"โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทดที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด