ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2563

อังคาร ๑๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๒
ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2563
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ (ที่2จากซ้าย) นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่2จากขวา)พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังแข็งแกร่ง และกำลังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ ชั้น 20 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด