ไอร่าลีสซิ่งพร้อมหนุน SMEs คู่ค้ารัฐ เตรียมวงเงินสินเชื่อกว่า 500 ล้านบาท

ศุกร์ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๓๐
เอสเอ็มอี มีเฮ ไอร่าลีสซิ่งเตรียมเงินกว่า 500 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อโครงการทั้งสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อลีสซิ่ง ให้ผู้ประกอบการที่รับงานหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจทำงานสำเร็จ
ไอร่าลีสซิ่งพร้อมหนุน SMEs คู่ค้ารัฐ เตรียมวงเงินสินเชื่อกว่า 500 ล้านบาท

นายธีรธร ธุวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AIL เปิดเผยว่า จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและรุนแรงกว่าที่คาด เป็นเหตุให้ภาวะเศรษฐกิจไทยหดตัวมากกว่าที่ประมาณการ แม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ตั้งแต่มาตรการการเงินที่ผ่อนคลาย มาตรการการคลัง มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังแข็งแรงและสามารถทำธุรกิจได้เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ที่รับงานหรือเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานภาครัฐ หรือที่มีสัญญากับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ที่อาจจะประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินหรือปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ หรือเนื่องจากความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของระบบธนาคาร

นายธีรธร กล่าวว่า บมจ. ไอร่า ลีสซิ่ง มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือและให้บริการผู้ประกอบการ SMEs โดยได้เตรียมวงเงินสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ทั้งสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Short Term Loan) และสินเชื่อลีสซิ่ง (Leasing & Hire-Purchase) กว่า 500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือมีสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เพื่อให้มีเงินทุนเตรียมผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อดำเนินการในการส่งมอบ หรือมีแผนขยายธุรกิจ หรือที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำรองเพื่อการดำเนินงานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

“ตอนนี้การลงทุนภาครัฐในโครงการอภิมหาโปรมากมาย ซึ่งโครงการงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว เราต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็น SMEs ที่ได้งานหรือรับงาน เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐ อย่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง และผู้ประกอบการ SMEs ที่รับงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยราชการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อดำเนินการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการจนจบงานการก่อสร้างเสร็จ”

ที่ผ่านมา บมจ. ไอร่า ลีสซิ่ง ได้มีการปล่อยสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่รับงานของหน่วยราชการไปบ้างแล้ว อย่างเช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน หรือ งานจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลนวัตกรรม ของโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอาจจะยังไม่มากนัก แต่หลังจากนี้ ทางบริษัทฯ จะเน้นสนับสนุนให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้าของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มากขึ้น

นายธีรธร กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องของ ไอร่า ลีสซิ่งนี้ มีความยุ่งยากน้อยกว่า เนื่องจากไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เหมือนสินเชื่ออื่นๆ ของธนาคารพาณิชย์ ทำให้สามารถเพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ของผู้ประกอบการ SME อีกทั้งบริษัทฯ ยังช่วยกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระคืนเงินกู้ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการรับชำระเงินของโครงการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถบริหารเงินทุนและกระแสเงินสด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และสนใจขอสินเชื่อจะต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการรับงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ มีประวัติทางการเงินที่ดี ผลประกอบการที่แสดงในงบการเงินมีกำไรและส่วนทุน (net worth) เป็นบวก ไม่มีประวัติการทิ้งงานหรือสร้างความเสียหายให้กับโครงการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และต้องมีเอกสารสัญญาการรับงานเพื่อมาประกอบการพิจารณา

ที่ผ่านมา บมจ. ไอร่า ลีสซิ่ง ให้บริการทางการเงินโดยทำธุรกิจให้สินเชื่อประเภทลีสซิ่งและเช่าซื้อ (Leasing & Hire-Purchase) สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับทุกอุตสาหกรรม โดยมีโมเดลการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่เป็นดีลเลอร์ขนาดใหญ่ในลักษณะเป็น Business Partner ที่จะมีการทำการตลาดร่วมกัน แนะนำลูกค้าให้กันและกัน และมีโครงการสินเชื่อสวัสดิการเช่าซื้อรถยนต์ให้กับพนักงานบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของ บมจ. ไอร่า ลีสซิ่ง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเพิ่มเติมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าในพอร์ตทั้งหมด 70% เป็นผู้ประกอบการ SME และที่เหลือ 30% เป็นลูกค้ารายย่อย โดยปัจจุบันมีสินเชื่อคงค้างประมาณ 1,200 ล้านบาท

ไอร่าลีสซิ่งพร้อมหนุน SMEs คู่ค้ารัฐ เตรียมวงเงินสินเชื่อกว่า 500 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด