อาคเนย์ปลื้ม นักขายคว้ารางวัลคุณวุฒิ “APFinSA Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

พฤหัส ๒๗ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๕
นายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา แถวหลัง) ร่วมต้อนรับนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 7 จากซ้าย แถวหลัง) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ที่ 7 จากขวา แถวหลัง) พร้อมคณะผู้จัดงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนักขายอาคเนย์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมเข้ารับรางวัลคุณวุฒิ “APFinSA Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติที่ได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จัดโดยสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA) และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
อาคเนย์ปลื้ม นักขายคว้ารางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รางวัลคุณวุฒิ “APFinSA Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นรางวัลที่สะท้อนถึงคุณภาพและศักยภาพของตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิตที่มีผลงานการขายและการบริการที่เป็นเลิศ โดยตัวแทนที่ได้รับรางวัลสามารถผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตมากกว่า 1,500,000 ล้านบาท จำนวน 12 รายขึ้นไป และมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 80% ในปีที่ผ่านมา

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด