สคฝ. คุ้มครองเงินฝาก ปลอดภัย มั่นใจ

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๖
สคฝ. คุ้มครองเงินฝาก ปลอดภัย มั่นใจ
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA เปิดมาตรการคุ้มครองเงินฝาก ให้ความรู้รายละเอียดการคุ้มครองเงินฝาก ตลอดจนเสริมความมั่นใจผู้ฝากเงิน ช่วงเศรษฐกิจผันผวน โดยให้ความคุ้มครองเงินฝากในบัญชี ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภายใต้สถาบันการเงิน 35 แห่งในความคุ้มครองของ DPA นอกจากนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบและสอบถามข้อมูลการคุ้มครองเงินฝากเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการให้ความรู้การคุ้มครองเงินฝาก 1158 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand และ www.dpa.or.th ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด